Pliki M od 0,04 zł!
Language
Polski
Angielski
×

Polityka prywatności

Czytasz politykę prywatności serwisu Interactivestock.pl, w której zawarliśmy ważne informacje o tym, kiedy i jakie dane na Twój temat są gromadzone przez oprogramowanie serwisu Interactivetock.pl i jego administratorów, a także o tym, w jakim zakresie administratorzy serwisu mogą je wykorzystywać oraz o innych sprawach istotnych z punktu widzenia ochrony prywatności.

W pewnych przypadkach oprogramowanie serwisu może gromadzić dane, które w świetle prawa są danymi osobowymi. Poufność takich danych jest prawnie chroniona w Stanach Zjednoczonych, państwach członkowskich Unii Europejskiej i większości innych państw.

Zgodnie z regulaminem serwisu interactivestock.pl użytkownik korzystający z jego usług, godzi się na przetwarzanie danych, o których tu mowa, w sposób i w zakresie określonych niniejszą polityką.

Jakie dane gromadzimy i jak z nich korzystamy?

Świadcząc usługi w ramach serwisu interactivestock.pl, gromadzimy:
 • Twoje dane zostaną ujawnione sądowi lub prokuratorowi, jeśli organy te przedstawią uprawnione żądanie, wskazując, że jest to niezbędne dla dobra toczącego się przed nimi postępowania;
 • Twoje dane mogą zostać udostępnione przedsiębiorstwu, któremu powierzyliśmy niektóre czynności związane ze świadczonymi Ci usługami (np. obsługę płatności) – udostępnione zostaną wtedy tylko te dane i tylko w takim zakresie, jakie będą niezbędne, aby usługa została należycie zrealizowana; przedsiębiorstwa, o których tu mowa, podlegają wszelkim zasadom i rygorom, jakie określono w niniejszym dokumencie;
 • jeśli serwis interactivestock.pl zostanie sprzedany, przejęty, połączony z innym lub z jakiegokolwiek innego powodu stanie się przedmiotem sukcesji, wszelkie dotyczące Ciebie dane zostaną przekazane w całości następcy prawnemu, na którego rzecz sukcesja się dokonała; następca ten przejmuje całość praw i obowiązków, o których mowa w niniejszym dokumencie;
 • informacje zapisane w cookies – kiedy korzystasz z interactivestock.pl, zapisujemy na Twoim komputerze małe pliki tekstowe (cookies), zawierające ID, które pozwala naszemu oprogramowaniu rozpoznawać i odróżniać Twoje urządzenie od innych (ale nie pozwala zidentyfikować Twojego urządzenia, ani Ciebie jako jego właściciela) oraz pewne informacje o jego parametrach i o tym, jakich ustawień i preferencji użyto ostatnio, gdy ktoś korzystał na tym urządzeniu z naszego serwisu; kiedy odwiedzasz serwis ponownie, odczytujemy je. Dzięki temu, poznajemy, że korzystałeś już z naszego serwisu i podpowiadamy Ci login, którego ostatnim razem używałeś, włączamy wersję językową, z jakiej ostatnio korzystałeś i stosujemy inne drobne udogodnienia stosownie do treści. Cookies nam samym umożliwia to uzyskanie bardziej rzetelnych statystyk (gdyby nie cookies, każda Twoja wizyta byłaby rejestrowana przez nasze oprogramowanie jako wizyta nowego użytkownika). W każdej chwili możesz skasować cookies i/lub wyłączyć ich zapisywanie, dokonując odpowiednich ustawień przeglądarki; jeśli to zrobisz, niektóre usługi mogą stać się niedostępne lub działać gorzej;
 • dane geograficzne – kiedy korzystasz z naszego serwisu na urządzeniu mobilnym, rejestrujemy informacje na temat tego, gdzie się znajdujesz. Dane te, podobnie jak była o tym mowa w odniesieniu do danych statystycznych, są anonimizowane i wykorzystywane wyłącznie w celu analizy preferencji całych dużych grup użytkowników.
Dane te wykorzystujemy w celu:
 • stworzenia i utrzymywania konta użytkownika, które jest niezbędne, aby móc korzystać z dostępnych w serwisie usług, oraz przetwarzania dokonywanych za jego pomocą transakcji;
 • bieżącej obsługi użytkowników, w tym przyjmowania i obsługi reklamacji;
 • wyświetlania materiałów dostosowanych do zainteresowań i preferencji użytkownika;
 • przekazywania użytkownikowi informacji o jego transakcjach, nowych produktach i usługach w tym wiadomości związanych z transakcjami, takie jak listy powitalne, przypomnienia o płatnościach i potwierdzenia zakupu;

My – czyli kto?

Administratorem danych osobowych gromadzonych przez oprogramowanie serwisu interactivestock.pl jest InteractiveStock Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niemierzyńskiej 17a w Szczecinie (Polska).

Administrator danych odpowiada za bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, ich integralność oraz za to, że przechowuje się je i przetwarza z zachowaniem wysokich standardów ochrony prywatności określonych prawem polskim, prawem UE oraz postanowieniami przyjętych przez Polskę umów międzynarodowych, a także porozumień ramowych, programów i polityk wdrożonych w Polsce jako państwie członkowskim UE.

W każdej chwili możesz żądać od administratora danych, aby podał Ci do wglądu, zmienił lub usunął ze swoich baz jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Ciebie. W tych i we wszelkich innych sprawach dotyczących bezpieczeństwa danych, możesz pisać na adres elektroniczny interactivestock@interactivestock.pl .

Przekazywanie danych

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim Wyjątek od tej zasady dopuszcza się w odniesieniu do następujących sytuacji:
 • Twoje dane zostaną ujawnione sądowi lub prokuratorowi, jeśli organy te przedstawią uprawnione żądanie, wskazując, że jest to niezbędne dla dobra toczącego się przed nimi postępowania;
 • Twoje dane mogą zostać udostępnione przedsiębiorstwu, któremu powierzyliśmy niektóre czynności związane ze świadczonymi Ci usługami (np. obsługę płatności) – udostępnione zostaną wtedy tylko te dane i tylko w takim zakresie, jakie będą niezbędne, aby usługa została należycie zrealizowana; przedsiębiorstwa, o których tu mowa, podlegają wszelkim zasadom i rygorom, jakie określono w niniejszym dokumencie;
 • jeśli serwis interactivestock.pl zostanie sprzedany, przejęty, połączony z innym lub z jakiegokolwiek innego powodu stanie się przedmiotem sukcesji, wszelkie dotyczące Ciebie dane zostaną przekazane w całości następcy prawnemu, na którego rzecz sukcesja się dokonała; następca ten przejmuje całość praw i obowiązków, o których mowa w niniejszym dokumencie;

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas bardzo ważne. Przestrzegamy przepisów prawa i powszechnie przyjętych standardów bezpieczeństwa, zapewniając w szczególności:
 • ograniczenie dostępu do danych osobowych użytkownika do tych naszych pracowników, którym jest to niezbędne w celu świadczenia usług i innych obowiązków wynikającyh z regulaminu usługi;
 • zorientowaną na bezpieczeństwo danych politykę umów, polegającą na tym, że wymagamy:
  • od pracowników – podpisywania umów o zachowaniu poufności, chroniących dane klientów i inne informacje poufne;
  • od zewnętrznych usługodawców – podpisywania umów o poufności w celu zachowania w tajemnicy danych osobowych użytkownika i niewykorzystywania ich w jakichkolwiek nieautoryzowanych celach;
 • przechowywanie danych osobowych nie dłużej niż jest to konieczne ze względu na cele, dla których zostały zgromadzone;
 • przechowywanie danych osobowych użytkowników w bezpiecznych systemach komputerowych, chroniących te dane przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Jeżeli do ochrony konta i danych osobowych jest wykorzystywane hasło, zachowanie poufności tego hasła należy do obowiązków użytkownika.

Wgląd i zarządzanie danymi przez użytkownika

Aby przejrzeć lub poprawić podane nam wcześniej informacje, użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, logując się i wybierając z menu głównego opcję „Moje Konto”, co wywołuje panel z odpowiednimi formularzami i narzędziami administracyjnymi.

Użytkownik, który uzna, że narzędzia te nie są wystarczające, może w każdej sprawie dotyczącej wglądu i zarządzania jego danymi osobowymi kontaktować się z administratorem danych (zob. sekcja „My – czyli kto?”).

Ochrona małoletnich

W serwisie nie są rozmyślnie gromadzone dane małoletnich poniżej 13. roku życia, jako że zgodnie z regulaminem serwisu zarejestrować się w nim może tylko osoba, która skończyła 13 lat. Jeśli jednak z wiarygodnego źródła dowiemy się, ze mimo to w naszej bazie znajdują się dane osoby młodszej, niezwłocznie je usuniemy. Zastrzeżenia powyższe nie dotyczą logowania przez Facebook.

Serwisy i usługi zewnętrzne – wyłączenie odpowiedzialności

Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia i zaniedbania w kwestii ochrony prywatności, jakich mogą być winni administratorzy innych serwisów i usług, do których wiodą umieszczone w serwisie interactivestock.pl hiperłącza lub do korzystania z których służą umieszczone w naszym serwisie wtyczki i widgety.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejszy dokument może zostać w każdej chwili zmieniony. Każdej takiej zmianie będzie towarzyszyć odpowiednia zmiana daty ostatniej aktualizacji. O szczególnie ważnych zmianach administrator powiadomi zarejestrowanych użytkowników w specjalnym komunikacie wysłanym pocztą elektroniczną.

Data ostatniej aktualizacji : 9 marca 2015r.

Weryfikacja płatności
Proszę czekać na zakończenie obsługi płatności

Transakcja przebiegła pomyślnie!

Cena:

Pobierz
Zamknij

Zamknij

Zamknij